Gecoro zoekt deskundigen

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro) adviseert het gemeentebestuur over het ruimtelijk beleid van de gemeente. We stellen de Gecoro opnieuw samen voor de periode 2019 – 2024. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe kandidaten.

In de commissie zetelen naast afgevaardigden van maatschappelijke organisaties 5 deskundigen ruimtelijke ordening met deze eigenschappen:

  • kennis van ruimtelijke ordening, huisvesting, landschapsarchitectuur, mobiliteit, duurzaamheid en energie, milieu en klimaat OF vastgoed door opleiding of (werk)ervaring
  • gemotiveerd om rapporten door te nemen
  • deelname aan het debat als onafhankelijke
  • voeling met de gemeente

Iets voor jou?

Stuur je kandidatuur met motivatiebrief tegen 31 oktober naar Gecoro Deerlijk, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk.

Meer info

omgeving@deerlijk.be of 056 69 47 34