Fiets en wandel veilig naar school

Heeft u ook gemerkt dat er steeds meer auto’s in het centrum van onze gemeente rijden en parkeren? Heeft u ook gehoord dat heel wat kinderen en volwassenen hierdoor een fiets- of wandeltocht op weg naar school, familie en vrienden of de lokale handelaar vermijden? Wij geloven dat fietsers en wandelaars zich in ons centrum op een aangename en veilige manier kunnen verplaatsen.
Daarom zijn enkele gemotiveerde inwoners en leerkrachten, met ondersteuning van LaMA (Laboratoria Mobiele Alternatieven) en de gemeente, op zoek gegaan naar mogelijkheden om ons centrum leefbaarder te maken voor fietsers en voetgangers.
Volgende ideeën worden binnenkort getest:

Fietsstraten (test van 14 september tot en met 15 november)

In deze straten moeten gemotoriseerde voertuigen verplicht achter de fietsers blijven. Ze mogen ook niet sneller dan 30 km/u rijden.
U zal deze straten herkennen aan officiële verkeersborden bij begin (F111) en einde (F113), markeringen, banners en slingers, affiches, creatieve fietswielen ontworpen door Deerlijkse schoolgaande jeugd.

Het startschot geven we op vrijdag 14 september. Hierbij maken we de Sint-Amandusstraat (ter hoogte van de Beuk en Kim), de Hoogstraat (ter hoogte van de Berk en Sam) en de straten rond de kerk van 13.00 tot 15.00 verkeersvrij. Deze vallen dan volledig in de handen van onze allerzwakste weggebruikers: onze kinderen. Kom gerust onze jonge straatartiesten bewonderen.

Wandelpool (van 17 tot en met 12 oktober)

Vertrekpunt 1 Harelbekestraat (parking frituur De Barakke) tel 0473 40 60 97 (Muriël)
Vertrekpunt 2 Weverijstraat (parking Movelta) tel 0474 63 29 20 (Sofie)
Vertrekpunt 3 Kasteelstraat (parking spiegelfabriek Deknudt) tel 0494 30 24 84 (Roselyne)

Afspraken voor de wandelpool:

  • De kinderen zijn aanwezig tussen 7.50 en 8.00 uur op het vertrekpunt. We vertrekken stipt om 8.00 uur naar school.
  • Wie graag contact heeft met de begeleider, neemt contact via het telefoonnummer (zie boven). Zij zullen je toevoegen aan de whatsappgroep van dat specifieke vertrekpunt.
  • Alle kinderen die meewandelen, dragen een fluojas.
  • De kinderen volgen de afspraken van de begeleider op.
  • Kinderen kunnen ook instappen op de route, maar de wandelpool wacht tijdens de route niet.
  • Kinderen van de Beuk wandelen het laatste stuk zelfstandig. Ze worden begeleid bij het oversteken.
  • Kinderen van de Berk worden tot in de school gebracht.

Bij voldoende succes en begeleiders, kan dit uitgroeien tot een blijvend project. De eerste communicatie hierover zal gebeuren via de whatsappgroepjes van de vertrekpunten en de website van de school.

Aantrekkelijk wandelpad door de begraafplaats

We laten een frisse wind waaien door de begraafplaats in het centrum. Tijdens de week van de mobiliteit (van 16 tot 22 september) organiseren we een veilig, rustig en aantrekkelijk wandelpad doorheen de begraafplaats met als thema: 'Ik stap windstil'.
We willen hiermee ouders, leerkrachten, buurtbewoners en kinderen stimuleren om vanuit de parking Guido Gezelle het centrum op een veilige manier te bereiken. 
We willen eveneens de kracht van onze levenscyclus onder de aandacht brengen door de woorden 'stappen' en 'windstil' te verbinden.
In die week wordt de parking aan de voorkant van De Kim tussen 8.30 en 9.30 uur ook uitsluitend gereserveerd voor de schoolbussen.

Op donderdag 11 oktober evalueren we de proefprojecten om 18 uur in de Berk. U bent van harte welkom. Bevindingen mag u ook mailen naar info@deerlijk.be.

Aangemaakt op:13/09/2018

Reactie toevoegen

Reacties

proficiat moedig besluit. kan alleen efficient wanneer voldoende controles en eventueel beboeting bij overtreding. doch (paradoxaal) ook pleidooi voor gedoogbeleid wanneer rustige momenten met weinig verkeer in Hoogstraat (eerste deel tot school), daar kan veilig ingehaald worden.