Eenrichtingsverkeer Sint-Rochusstraat verlengd

Gepubliceerd op Vrijdag 15 mei
Sint-Rochusstraat

Omwille van bouwwerken voerden we in de Sint-Rochusstraat tijdelijk eenrichtingsverkeer in. De rijrichting in de Nieuwstraat keerden we dan weer om. Deze periode diende tegelijk als testfase voor een betere verkeersveiligheid en leefbaarheid in deze straten. De testfase zullen we enkele maanden verlengen, zodat de gemeente over voldoende gegevens beschikt voor een grondige analyse en een gefundeerde beslissing.

De vraag om de verkeersveiligheid te verbeteren in de Sint-Rochusstraat is al langer gekend.  Eenrichtingsverkeer zorgt ervoor dat voetgangers veiliger kunnen oversteken, onder meer ter hoogte van de school. Bovendien kunnen fietsers de vrijgekomen ruimte beter en veiliger gebruiken, iets waarop de gemeente bewust wil inzetten. Bij tweerichtingsverkeer is er een rijbaanbreedte van minimum 5,6 meter nodig. Als er in de straat parking nodig is, dan betekent dit dat er in een straat die 9 meter breed is, zoals de Sint-Rochusstraat, geen ruimte overblijft voor fietsers.

Verkeersanalyse

De gemeente stelt de veiligheid van de zwakke weggebruikers en de fietser in het bijzonder voorop. We willen dan ook een goede analyse en evaluatie kunnen maken van het ingevoerde eenrichtingsverkeer. Om voldoende gegevens te verzamelen, zullen we op verschillende plaatsen volautomatische verkeerstellers plaatsen, waarmee we de verkeersstromen gedurende enkele maanden in kaart brengen. We zullen in samenwerking met Intercommunale Leiedal ook informatie verzamelen om te bekijken of er op ander locaties aanpassingen nodig zijn om de doorstroming te verbeteren.

Eenmaal het gemeentebestuur een definitieve beslissing genomen heeft, zullen we hier opnieuw over communiceren.