Deerlijkse collecties vanaf nu ook online

Met het project ‘Digitalisatoren 2.0’ van erfgoed zuidwest trok een team van 5 jobstudenten met een achtergrond in een erfgoedrichting of fotografie deze zomer door de regio om diverse collecties te registreren. Ook in onze gemeente namen zij erfgoed op in hun beelddatabank, met name de huisraad in het museum en de burgemeesterportretten in het gemeentehuis.

De registratie gebeurde op een uniforme manier binnen de provinciale erfgoeddatabank erfgoedinzicht. Naast een goede objectfoto kreeg elk object een nummer, objectnaam en titel. Indien bekend werden de vervaardiger, datering en verwervingsinformatie genoteerd. Afmetingen, materialen en zichtbare schade werden geregistreerd. De stukken kregen een duurzaam label met barcode of werden met de vernis-stift-vernis methode genummerd. De vrijwilligers van het René De Clercqgenootschap vzw, Jan en Guido, ondersteunden daarbij deze studenten.

Door het noteren van de standplaats zijn de stukken voortaan makkelijk vindbaar. De verzamelde gegevens krijgen een plekje in het collectiebeheerssysteem adlib en worden via de provinciale erfgoedbank ‘Erfgoedinzicht’ online ontsloten. De geregistreerde objecten kan je zien op erfgoedinzicht.be. Nu kan je de gemeentelijke collecties dus overal opzoeken en ze zijn ook beter toegankelijk voor beheer, consultatie, onderzoek en ontsluiting. 

Zelf eens kijken

Zoek op erfgoedinzicht.be onder ‘Collecties’ op ‘René De Clercqmuseum’ voor de inboedel van het museum en op ‘Gemeente Deerlijk’ voor de burgemeesterportretten. De René De Clercqgenoten zullen de objecten in het museum in de toekomst verder in detail beschrijven, waarna deze gegevens ook online zullen verschijnen via Erfgoedinzicht.

Aangemaakt op:11/10/2018

Reactie toevoegen