Deerlijkse collecties vanaf nu ook online

Met het project ‘Digitalisatoren 2.0’ van erfgoed zuidwest trok een team van 5 jobstudenten met een achtergrond in een erfgoedrichting en/of fotografie deze zomer doorheen de regio om diverse collecties te registreren. In onze gemeente namen zij ook erfgoed op in hun beelddatabank, namelijk het huisraad in het museum alsook de burgemeesterportretten in het gemeentehuis.

De registratie gebeurde op een uniforme manier binnen de provinciale erfgoeddatabank erfgoedinzicht. Naast een goede objectfoto kreeg elk object een nummer, objectnaam en titel. Indien bekend werden de vervaardiger, datering en verwervingsinformatie genoteerd. Afmetingen, materialen en zichtbare schade werden geregistreerd. De stukken kregen een duurzaam label met barcode of werden met de vernis-stift-vernis methode genummerd. De vrijwilligers van het René De Clercqgenootschap vzw, Jan en Guido, ondersteunden daarbij deze studenten.

Door het noteren van de standplaats zijn de stukken voortaan makkelijk vindbaar. De verzamelde gegevens krijgen een plekje in het collectiebeheerssysteem adlib en worden via de provinciale erfgoedbank ‘Erfgoedinzicht’ online ontsloten. 

Na de registratie worden de geregistreerde objecten dus toegankelijk op erfgoedinzicht.be. Zo zijn de gemeentelijke collecties ook van thuis uit te raadplegen en worden de collecties beter toegankelijk voor beheer, consultatie, onderzoek en ontsluiting. 

Zoek eens op deze website onder ‘Collecties’ op ‘René De Clercqmuseum’ voor de inboedel van het museum, en op ‘Gemeente Deerlijk’ voor de burgemeesterportretten. De René De Clercqgenoten zullen de objecten in het museum de komende tijd nog verder in detail beschrijven, waarna deze gegevens ook online zullen verschijnen via Erfgoedinzicht.

Aangemaakt op:11/10/2018

Reactie toevoegen