Charter 'De Lawaaier'

Vanuit jeugdraad Deerlijk is een werkgroep van jongeren samengekomen om zich vanuit hun leefwereld en organisatie te buigen over het probleem ‘geluidsoverlast bij jeugdfuiven’. Deze werkgroep kwam een eerste keer samen op 9 december 2016 en stelde daarbij voor een charter op te stellen. Dit charter moest enkele punten omvatten waar de jeugdverenigingen zich voor engageren, waarmee zij rekening zullen houden bij het organiseren van een fuif of evenement. Het charter bestaat momenteel uit 15 punten en werd ondertekend door alle jeugdverenigingen, de jeugddienst, de jeugdraad en alle Deerlijkse politieke partijen. Het charter ging van start in oktober 2017 en ondertussen gaf de jeugddienst per jeugdvereniging een infomoment aan alle vrijwilligers in de leiding zodat het charter breed gedragen wordt. Jaarlijks zal het charter geëvalueerd worden door de jeugdraad en kunnen er, indien nodig, nog aanpassingen gebeuren.

Charter 'De Lawaaier'

Aangemaakt op:06/06/2018