Beleidsinsteek van de organisatie beschikbaar

Beste Deerlijkenaar,  

Wij presenteren jullie de zogenaamde 'beleidsinsteek', opgemaakt door de administratie van de gemeente en het OCMW. 

Onze 'omgevingsanalyse' in kader van opmaak van de volgende meerjarenplanning. 

Een bundel met allerlei cijfers, input van de diensten en dergelijke meer over jouw Deerlijk en tevens dus een a- politiek document.

 Voor een eerste maal opgemaakt door onze organisatie. 

Hierbij vinden jullie dan ook een bundeling van alle nuttige info:

 

  • De beleidsinsteek zelf: verzameling van nuttige cijfers / input van de diensten / (nogmaals) de resultaten van de tevredenheidsenquête, verzameld door het managementteam. 
  • De bundeling van de wensennota's van de adviesraden of andere partners (die gehoor gaven aan de oproep om dit over te maken)

 

Veel leesgenot!

Aangemaakt op:05/09/2018

Reactie toevoegen