Aanpassingen werking speelplein Kerekewere!

Het aantal kinderen dat naar het speelplein in Deerlijk komen stijgt, maar het aantal animatoren blijft gelijk. Aangezien we de veiligheid en de kwaliteit van onze werking willen bewaren, moeten we hierdoor een aantal aanpassingen doorvoeren binnen onze werking.
Deze aanpassingen zijn van toepassing vanaf de zomervakantie 2019.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd van de kleuters wordt aangepast naar 4 jaar (in plaats van 2.5 jaar). De kleuters die in het jaar 2019 4 jaar worden mogen naar de speelpleinwerking komen. Voor deze zomervakantie zijn dit alle kleuters die geboren zijn vóór 2016.

Kinderen die jonger zijn dan 4 jaar, maar reeds vroeger naar speelplein Kerekewere! kwamen, kunnen we vanaf deze zomer niet meer toelaten.

Maximumcapaciteit per dag

Tijdens de juli- en augustuswerking worden volgende maxima gehanteerd:

  • maximum aantal kleuters: 70
  • maximum aantal lager: 90
  • maximum aantal tieners: geen limiet

Tijdens de kleine vakanties (herfstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie) worden volgende maxima gehanteerd:

  • maximum aantal kleuters: 50
  • maximum aantal lager: 80 maximum
  • aantal tieners: geen limiet

Bovenstaande limieten kunnen per vakantieperiode bijgesteld worden in geval van een stijging of daling van het aantal animatoren.

Inschrijven / annuleren

Vooraf inschrijven is wenselijk en kan vanaf 2 weken voor de start van de speelpleinwerking.

Aangezien we met limieten werken bestaat de kans dat er geen mogelijkheid meer is om in te schrijven de dag zelf.

Voorafinschrijvingen zijn enkel mogelijk via:

Een inschrijving kan geweigerd worden indien de onkostennota van een voorgaande vakantie nog niet betaald werd.

Annuleren dag speelpleinwerking moet ten laatste de dag zelf vóór 9.00 uur, zo niet wordt er 6 euro / kind aangerekend
Annuleren warme maaltijd moet ten laatste de dag zelf vóór 9.00 uur, zo niet wordt 3 euro / maaltijd aangerekend
Annuleren daguitstap moet ten laatste de dag voordien vóór 9.00 uur, zo niet wordt de kostprijs van de activiteit aangerekend
Bij het indienen van een doktersbriefje worden er geen kosten aangerekend.

Daguitstappen kleuters

Kinderen uit de 3de kleuterklas mogen mee naar alle uitstappen voor kleuters.
Alle kleuters (2de en 3de kleuterklas) mogen mee naar het pretpark in juli.
Er kunnen maximum 15 kleuters (3de kleuterklas) mee zwemmen.

Brengen en afhalen

07.30 tot 09.00 uur:    mogelijkheid tot inschrijven in de sporthal
12.00 tot 13.30 uur:    afhaalmoment
12.30 tot 13.30 uur:    mogelijkheid tot inschrijven in het secretariaat sportdienst
16.00 tot 17.30 uur:    afhaalmoment

Kinderen mogen niet afgehaald worden tijdens de werking, enkel tijdens bovenstaande afhaalmomenten.
Gelieve steeds uit te schrijven zodat we weten dat jouw kind afgehaald werd.

Het volledige retributiereglement met bovenstaande aanpassingen is terug te vinden op de website www.deerlijk.be.

Aangemaakt op:08/04/2019