Aanpassingen speelplein Kerekewere

Gepubliceerd op Vrijdag 10 mei

Het aantal kinderen dat naar het speelplein in Deerlijk komt stijgt, maar het aantal animatoren blijft gelijk. Omdat we de veiligheid en de kwaliteit van onze speelpleinwerking willen bewaren, moeten we hier en daar iets aanpassen, te beginnen vanaf de zomervakantie.

Minimumleeftijd

We trekken de minimumleeftijd op van 2,5 jaar naar 4 jaar. Dat betekent dat de jongste kinderen die we verwelkomen voor de zomervakantie van 2019 alle kinderen zijn die geboren zijn vóór 2016. Kinderen die jonger zijn dan 4 jaar, kunnen we vanaf deze zomer niet meer toelaten, ook als ze eerder al naar het speelplein kwamen.

Maximumcapaciteit per dag

Tijdens de juli- en augustuswerking hanteren we een maximum aantal kinderen:

 • maximum aantal kleuters: 70
 • maximum aantal lager: 90
 • maximum aantal tieners: geen limiet

Tijdens de kleine vakanties (herfstvakantie, krokusvakantie en paasvakantie) gelden de volgende maxima:

 • maximum aantal kleuters: 50
 • maximum aantal lager: 80
 • maximum aantal tieners: geen limiet

De bovenstaande limieten kunnen per vakantieperiode veranderen afhankelijk van hoeveel animatoren we kunnen inzetten

Inschrijven en annuleren

Vooraf inschrijven is wenselijk en kan vanaf 2 weken voor de start van de speelpleinwerking. Tijdens de speelpleinwerking verwerken we geen inschrijvingen van vrijdag om 17.00 uur tot maandagochtend om 7.00 uur. Aangezien we met limieten werken, is de kans groot dat je niet meer op de dag zelf kan inschrijven.

Vooraf inschrijven

Inschrijven kan bij de sportdienst via reservatie@deerlijk.be, 056 77 73 19. We kunnen jouw inschrijving weigeren als je de onkostennota van een voorgaande vakantie nog niet betaalde.

Annuleren

 • Annuleren voor een gewone dag speelpleinwerking moet ten laatste de dag zelf vóór 9.00 uur, als je 6 euro onkosten per kind wil vermijden.
 • Annuleren voor een warme maaltijd moet ten laatste de dag zelf vóór 9.00 uur, als je 3 euro onkosten per maaltijd wil vermijden.
 • Annuleren voor een daguitstap moet ten laatste de dag voordien vóór 9.00 uur gebeuren. Doe je dat niet, dan rekenen we de kostprijs van de activiteit aan.
 • Als je een een doktersbriefje, rekenen we geen kosten aan.

Daguitstappen kleuter

Kinderen uit de 3e kleuterklas mogen mee naar alle uitstappen voor kleuters. Alle kleuters (2e en 3e kleuterklas) mogen in juli mee naar het pretpark. Er kunnen maximum 15 kleuters (3e kleuterklas) mee gaan zwemmen.

Brengen en afhalen

 • 7.30 tot 9.00 uur: je kan inschrijven in de sporthal, als er nog plaatsen vrij zijn
 • 12.00 tot 13.30 uur: afhaalmoment
 • 12.30 tot 13.30 uur: je kan inschrijven in het secretariaat van de sportdienst, als er nog plaatsen vrij zijn
 • 16.00 tot 17.30 uur: afhaalmoment

Je mag jouw kind niet afhalen tijdens de werking, maar enkel tijdens bovenstaande afhaalmomenten. Vergeet niet om je uit te schrijven, zodat we weten dat jouw kind afgehaald werd.

Meer info

Het volledige retributiereglement met bovenstaande aanpassingen is hier terug te vinden.