Nieuws - meest recent

Op vrijdagavond 7 juli 2017 reikt de Heemkring Dorp en Toren vzw voor de 9de maal de 5-jaarlijkse “Leon Defraeyeprijs voor Heemkunde” uit op het domein van het Kasteel Banhout.

Bij deze gelegenheid verschijnt het boek “Banhout 1392-2017” van de hand van Jan Vanoverberghe en Erik Ver Gucht en wordt er een rondleiding gegeven in het kasteel.

Zit er in jou een vrijwilliger die het religieus erfgoed van Deerlijk (Sint-Columbakerk, Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, Kapel O.L.V. ter Ruste) mee in kaart wil brengen? Bezorg ons je gegevens.

Met het pilootproject Goddelijke Huisraad wil Erfgoed Zuidwest, in samenwerking met kerkbesturen, het roerend religieus erfgoed van parochiekerken in kaart brengen. Vele handen maken licht werk, en daarom zijn zij op zoek naar vrijwilligers.

Het René De Clercqgenootschap is op zoek naar snoeihout van de treurberk en specifiek naar zeer dunne takjes van maximum een pink dikte.

Heel de maand november spelen de vrijwilligers toneel voor de derde kleuterklassen uit de ruime regio. Dit doen zij ondertussen al een achttien jaar nu. De teller staat op meer dan 600 opvoeringen.

Alle gemeentelijke diensten zijn gesloten op maandagnamiddag 9 januari. Dat betekent dat de bibliotheek, cultuur- en sportdienst niet open zijn in de namiddag. Het containerpark is wel open in de namiddag. In de voormiddag zijn al onze diensten open volgens de normale openingsuren.

3 reacties

De ophaling van het huisvuil, PMD, karton en papier is gewijzigd. Vanaf nu werken we in 2 zones. Zone 1 bevat de straten ten zuiden van de N36, met een ophaalronde op woensdag. Zone 2 bevat de straten ten noorden van de N36, met een ophaalronde op donderdag. Indien de ophaaldag samenvalt met een feestdag, dan verschuift de ophaling naar de eerstvolgende zaterdag. Je mag het huisvuil, PMD, papier en karton de avond voordien aanbieden vanaf 19.00 tot 5.00 uur ’s morgens op de dag van de ophaling. Deze info kan je ook nalezen in de afvalkalender.

De Energiesnoeiers voeren gratis energiescans uit bij kansengroepen, goed voor zo’n 1100 energiescans per jaar. Ondertussen hielpen de energiesnoeiers 10.000 kwetsbare gezinnen in de regio om de steeds duurder wordende afrekeningen voor elektriciteit, gas en water naar beneden te krijgen. Heel wat partijen werkten samen om dit te realiseren: de Energiesnoeiers, ,doorverwijzers, klanten, lokale besturen, Eandis en Infrax.

Door werken zal de spooroverweg aan de Stationsstraat/Pladijsstraat van maandag 5 december om 7.00 uur tot en met zaterdag 10 december om 12.00 uur afgesloten worden voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien.

Omleiding

  • Verkeer van N36 met bestemming Sint-Lodewijk: omleiding via N36 - Vichtesteenweg - Wafelstraat - Olekenbosstraat - Kerkstraat - Pladijsstraat.
  • Verkeer uit Zwevegem (via Kleine Brandstraat) of Sint-Lodewijk via Pladijsstraat: omleiding via Pladijsstraat - Kerkstraat - Olekenbosstraat - Wafelstraat - Vichtesteenweg - N36.
2 reacties

Deerlijk heeft een Sevesobedrijf (Brenntag). Op www.seveso.be kan je zien waar het zich bevindt. Een Sevesobedrijf is een bedrijf dat gevaarlijke stoffen produceert, verwerkt of opslaat (bijvoorbeeld raffinaderijen en (petro)chemische sites). In België is elk Sevesobedrijf verplicht om een strikte reglementering na te leven en er vinden regelmatig controles plaats. Ondanks die strenge veiligheidsmaatregelen kan er altijd een ongeval gebeuren. Daarom is het belangrijk dat je weet wat je moet doen om jezelf en je gezin te beschermen.

Lijn 71 en 72 van De Lijn zullen door de wegenwerken in het centrum een omleiding volgen. Dat besliste de Lijn nadat dit weekend uit een testrit bleek dat de bussen de gewone omleidingsroute langs de Comm. Edm. Ameyestraat niet konden volgen zonder andere weggebruikers te hinderen, zelfs na enkele aanpassingen aan de plaatstelijke infrastructuur door de gemeetelijke diensten. Bovendien is er een te groot risico op materiële schade.

De gemeente startte een dossier op voor de gedeeltelijke afschaffing van buurtwegen 48, 87 en 88 (Oude Pastoriestraat). Het dossier ligt nog tot en met 23 december bij de dienst ruimtelijke ordening in het het gemeentehuis. Tijdens het openbaar onderzoek kan je bezwaren en opmerkingen indienen.  Dit kan per aangetekende brief, gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Harelbekestraat 27, 8540 Deerlijk. Of je kan jouw bezwaar of opmerking afgeven tegen ontvangstbewijs bij de dienst ruimtelijke ordening.