Nieuws - meest recent

West-Vlaanderen kampt momenteel met grote droogte. De situatie in onze provincie wordt zeer nijpend. Waterpeilen in de waterlopen dalen zienderogen. In de polders is er gevaar voor verzilting. De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte. Daarom zijn er een aantal maatregelen genomen voor de provincie West-Vlaanderen.

Maatregelen

De gouverneur van de provincie West-Vlaanderen heeft enkele maatregelen genomen rond watergebruik. Deze maatregelen gelden voor de hele provincie. Het is verboden water uit het publieke drinkwaternet te gebruiken:

Er is op 17 juli een besmetting met de ziekte van Newcastle vastgesteld op een professionele pluimveehouderij in Waregem. Rond deze haard zijn een beschermingsgebied met een straal van 3 km en een toezichtsgebied met een straal van 10 km afgebakend. Deerlijk ligt binnen de zone van 10 km.

De maatregelen in deze zones zijn momenteel dezelfde:

28/10

CGC en Fotoclub Waro

De Computer Gebruikers Club (CGC) van Deerlijk en Fotoclub Waro van Waregem stellen op 28 oktober, in de Wieke, eigen foto’s tentoon van sporen van ‘14-‘18, zowel in België als in Frankrijk.

Tentoonstelling '14-'18 met foto's, films en objecten

Er wordt ook speciaal aandacht besteed  aan het werk van © Koen Vanmechelen  (600.000 beeldjes voor 600.000 namen. Palingbeek Zillebeke). Enkele originele beeldjes worden tentoongesteld.

01/11

Ook Reveil staat dit jaar stil bij de gruwel en de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Eerbetoon gasslachtoffer Deerlijk

Tijdens het ingetogen Reveil-programma op de begraafplaats in Deerlijk Centrum zullen de slachtoffers van toen herdacht worden met een ode aan het graf van gasslachtoffer Hectoor Ostyn.

Een choreografie van Balletschool Raymonda en een thematekst geschreven en gebracht door Fhilip Vannieuwenhuyze maken het moment van herdenking en eerbetoon compleet

1 137 500 euro. Dat is het bedrag dat Sport Vlaanderen als subsidie toekende voor het toekomstig zwembad aan het Ommersheimplein. Opening voorzien in het voorjaar van 2020 en de totale kostprijs bedraagt 6 013 784,43 euro (exclusief BTW). Dit bedrag delen we met gemeente Anzegem.

Het is al geruime tijd droog in Vlaanderen. Droogte in combinatie met warme dagen, zorgt voor hoog leidingwaterverbruik.  In een aantal steden en gemeenten die door De Watergroep, FARYS en AGSO Knokke-Heist bevoorraad worden, werd in overleg met de Vlaamse Milieumaatschappij de waakzaamheidsfase (code geel) ingesteld. Deerlijk is een van die gemeentes.

In juli en augustus leggen we de klinkerverhardingen in de Schoolstraat ter hoogte van nummer 22 tot 24 en het kruispunt Schoolstraat-Nieuwstraat opnieuw aan. We zullen de klinkerverharding vervangen door een verharding in uitgewassen beton, die er hetzelfde zal uitzien als de kruispunten in de Stationsstraat. Het voordeel van deze duurzame verharding is dat ze veel minder gevoelig is aan putten en verzakkingen. Tijdens deze werken verandert de verkeerssituatie tijdelijk.

Van maandag 25 juni om 19.00 uur tot dinsdag 26 juni om 17.00 uur sluiten we de N36 af in de richting van Roeselare tussen de Stationsstraat en de Kortrijkse heerweg. Dat omwille van de werken aan de fietsersbrug. Tijdens die periode is er geen verkeer mogelijk.

Omleiding

Er is een omleiding voorzien via de Stationsstraat, Harelbekestraat en N36.