Naamskeuze

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Wetgeving

naamskeuze
 • De keuze van de voornaam is vrij. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan echter weigeren om bepaalde voornamen in de geboorteakte op te nemen, namelijk:
  • Voornamen die aanleiding kunnen geven tot verwarring.
  • Voornamen die het kind of derden kunnen schaden.
 • De ouders kunnen tegen de weigering in beroep gaan bij de rechtbank van eerste aanleg. Als er onenigheid bestaat tussen de ouders onderling over de keuze van een voornaam dan kunnen zij zich wenden tot de jeugdrechtbank.
WELKE FAMILIENAAM KRIJGT EEN BELGISCH KIND?

De familienaam die het kind krijgt, is afhankelijk van de afstamming en de rangorde (eerste of volgende kindje) van geboorte.

 • De beide ouders van het kind zijn opgenomen in de geboorteakte. Als een eerste kindje geboren wordt, kunnen sinds 01 juni 2014 volgende namen gekozen worden:
  • Naam vader/meemoeder
  • Naam moeder
  • Naam vader/meemoeder + naam moeder
  • Naam moeder + naam vader/meemoeder

De familienaam wordt toegekend op specifieke verklaring van de beide ouders en is onherroepelijk.

 • Bij een tweede of volgende kindje.
  • Alle kinderen zijn geboren na 01 juni 2014: het nieuwgeboren kind volgt de initiĆ«le naamskeuze die de ouders maakten bij de aangifte van het eerste kind.
  • Er zijn kinderen geboren voor 01 juni 2014: als het nieuwgeboren kind is geboren na 01 juni 2014, dan kan er nog een verklaring van naamskeuze ondertekend worden met de specifieke keuze van de ouders binnen het jaar na de geboorte van dit kind.
 • Alleen de moeder is opgenomen in de geboorteakte.
  • Het kind krijgt de familienaam van de moeder.
WELKE FAMILIENAAM KRIJGT EEN KIND waarvan de ouders een andere nationaliteit hebben?

De naamgeving gebeurt volgens de wetgeving van de staat waarvan het kind de nationaliteit heeft. Dit geldt zowel voor de familienaam als de voornamen.

Kostprijs

Gratis.

Online aanvragen