Mobiel Lokaal Dienstencentrum

Het Mobiel Lokaal Dienstencentrum is een rondreizend Deerlijks sociaal netwerk in verschillende kleinere buurten. Je vindt het Mobiel Lokaal Dienstcentrum op verschillende tijdstippen in bestaande gebouwen in de verschillende woonwijken van Deerlijk.

Wat doen we?

  • We bouwen het dienstencentrum uit verspreid over de 5 wijken in Deerlijk. De laagdrempelige functies van ontmoeting, informatie, vorming, dienstverlening en doorverwijzing laten toe om pro-actief en outreachend aan de slag te gaan.
  • De organisatie van activiteiten gebeurt laagdrempelig en in samenwerking met lokale verenigingen en diensten met de noden van lokale inwoners/gebruikers als vertrekpunt.
  • Vrijwilligers vormen een essentiële rol in de uitbouw en ondersteuning van het mobiel lokaal dienstencentrum. Zij vormen de onmisbare schakel in buurten en tussen mensen.

Waar en wanneer