Huwelijk

Een huwelijk is een uit vrije wil aangegane plechtige overeenkomst tussen twee personen. Van deze overeenkomst wordt een authentieke akte opgesteld, de huwelijksakte.

Huwelijksaangifte

Als een koppel wenst te huwen, moet een huwelijksaangifte gebeuren. De huwelijksaangifte vindt plaats in de gemeente waar één van de partners ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Huwelijksdatum

Het huwelijk kan ten vroegste voltrokken worden veertien dagen na de huwelijksaangifte (= wachttijd) en ten laatste zes maanden na deze wachttijd.

Bijvoorbeeld:
Aangifte huwelijk: 23 oktober
Je kan ten vroegste huwen op 6 november en ten laatste op 6 mei.

Via dit formulier kan je een datum en tijdstip reserveren tot het sluiten van een huwelijk.

Huwen kan in principe op:

 • Vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur en tussen 16.30 uur en 18.00 uur
 • Zaterdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur
 • De eerste en derde zaterdag van de maand tussen 12.00 uur en 13.00 uur (eerste huwelijk om 12.00 uur, de rest moet aansluitend gebeuren). 

 Tijdens de maanden juli en augustus:

 • Vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur en tussen 16.30 uur en 18.00 uur
 • Zaterdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur

 Er wordt een half uur voorzien per huwelijk. De huwelijken dienen elkaar op te volgen, waarbij de 1e reservatie dus vrije keuze heeft.

Opgelet: controleer altijd eerst bij de dienst burgerzaken of je huwelijk wel degelijk op die datum kan voltrokken worden. Regel pas daarna je feest, vervoer, fotograaf e.d. Het kan steeds gebeuren dat de datum volzet is of de gemeentelijke diensten gesloten zijn.

 

Reservatie van het huwelijk

Een huwelijksdatum kan op voorhand gereserveerd worden via dit webformulier.

 • Als je vroeger dan een 5-tal weken na reservatie wenst te huwen, moet je zelf voor de nodige formulieren zorgen (geboorteakte, bewijs van woonst, bewijs van ongehuwde staat,... (een lijst met de vereiste documenten vind je hier).
 • Indien er meer dan 5 weken tijd is tussen de reservatie van het huwelijk en de huwelijksdatum, zorgt de dienst burgerzaken voor de aanvraag van alle documenten op voorwaarde dat:
  • de betrokkenen ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • én het gaat over akten die opgemaakt werden in België
 • De reservatie kan ten vroegste 1 jaar voor de geplande datum gebeuren.

Akten die in het buitenland opgemaakt zijn, moeten door de betrokkenen zelf opgevraagd worden (een lijst met de vereiste documenten vind je hier).

Wat moet je meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • 60 EUR dossierkosten
 • Vereiste documenten (een lijst met de vereiste documenten vind je hier)

Bepalen plaats en datum huwelijk

Huwen kan in de gemeente waar één van de partners ingeschreven is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Als de aanstaande echtgenoten in verschillende gemeenten ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, kunnen ze vrij kiezen in welke van de twee ze wensen te huwen.

Belgen die in het buiteland wonen, kunnen huwen:

 • in de Belgische gemeente waar één van beide woonde vóór zijn/haar vertrek naar het buitenland;
 • in de Belgische gemeente waar één van beide geboren werd;
 • in de Belgische gemeente waar een bloedverwant tot en met de tweede graad van één van beiden woont;
 • in Brussel, als geen van beide aan één van de voorgaande criteria beantwoordt.

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar de huwelijksaangifte plaatsvond, moet het huwelijk voltrekken.

Getuigen

De partners kunnen zich laten bijstaan door maximum vier getuigen, maar getuigen zijn niet verplicht.

Eventueel onderzoek naar schijnhuwelijk

Het huwelijk heeft als doel een duurzame levensgemeenschap op te bouwen. Andere doelen, zoals het regelen van fiscale voordelen en de uitwerking van erfenissen of het creëren van de voorwaarden voor een verblijfsvergunning, kunnen geweigerd worden. De ambtenaar van de burgerlijke stand kan optreden tegen een schijnhuwelijk.

De huwelijksplechtigheid

De huwelijksplechtigheden gaan door in de trouwzaal van het gemeentehuis. Elke plechtigheid duurt ongeveer 15 minuten en kent volgend verloop:

 • Een verwelkoming door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Voorlezing van de huwelijksakte.
 • Voorlezing van een samenvatting van de wederzijdse rechten en plichten van echtgenoten.
 • De eigenlijke huwelijksvoltrekking (het zogenaamde ja-woord).
 • De ondertekening van de huwelijksakte door de echtgenoten, de getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Indien gewenst het uitwisselen van de trouwringen.
 • Een gelegenheidswoord door de ambtenaar van de burgerlijke stand.
 • Het aanbieden van een drankje.