Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerkingsovereenkomst is een vrijwillige overeenkomst die de gemeente Deerlijk afsluit met de Vlaamse overheid op vlak van milieu. Sedert 2008 is er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst. Deze heet de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 en bestaat uit een basis- en een onderscheidingsniveau.

Ook kan de gemeente intekenen voor een aantal projecten. Als je intekent, dan dien je het basisniveau te vervullen. Bij het onderscheidingsniveau dient de gemeente aan 35 punten te komen om dit niveau te halen. Deze 35 punten kunnen gehaald worden door verschillende acties uit te voeren.

De gemeenten beschikken ook over een projectenportefeuille. Die kan ervoor zorgen dat bepaalde projecten tot de helft gesubsidieerd kunnen worden.

De gemeente Deerlijk ondertekende de samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 zowel voor het basis- als het onderscheidingsniveau.