Bermbeheer

Sinds mei 2008 beschikt de gemeente over een goedgekeurd bermbeheerplan.

Dit plan beschrijft het beheer van alle bermen en grachten binnen onze gemeente.

Visie

De gemeente heeft ernaar gestreefd om tijdens de opmaak van het plan de ideale combinatie te zoeken tussen verkeersveiligheid, netheid en natuurbeheer. Zo zullen een aantal bermen gemaaid worden volgens het bermdecreet, voor andere bermen werd hierop een uitzondering aangevraagd.

Waardevolle bermen

Onze gemeente bezit een 9,50 km waardevolle bermen. Op deze bermen is een zeer typische soortensamenstelling terug te vinden. Deze bermen worden bij voorkeur gemaaid vanaf 15 mei en vanaf 15 september. Bovendien wordt het maaisel hier ook verwijderd.

Deze vorm van maaien zorgt ervoor dat grassen zich niet verder kunnen uitbreiden, waardoor een minder stikstof in de bodem komt en er een verarming van de bodem optreed. Door deze verarming krijgen minder sterke bloemen en planten toch de kans zich voort te planten.

waardevolle berm 2.JPGwaardevolle berm 1.JPG

Minder waardevolle bermen

Deze bermen beschikken niet over een typische soortensamenstelling, maar bestaan vooral uit grassen. Heel dikwijls is dit een gevolg van overbemesting omdat deze bermen grensen aan landbouwpercelen of bewoning. Deze bermen worden normaliter gemaaid vanaf 15 juni en vanaf 15 september.

De gemeente heeft echter voor deze laatste groep een uitzondering aangevraagd waardoor ook een deel van deze bermen worden gemaaid vanaf 15 mei.

niet waardevolle berm 1.JPG