Jeugdraad

De jeugdraad is een gemeentelijke adviesraad. Het gemeentebestuur erkent deze raad als de spreekbuis van jongeren in Deerlijk.

Doelstellingen

De jeugdraad heeft 3 belangrijke doelstellingen:

Advies geven

Een wet bepaalt dat alles wat het gemeentebestuur beslist voor, over en rond kinderen en jongeren, eerst voor een advies voorgelegd wordt aan de jeugdraad. Zo kunnen kinderen en jongeren, via de jeugdraad, opmerkingen en voorstellen doorgeven aan het gemeentebestuur. In het verleden werd zo al een mening gegeven over wijkspeelpleintjes, het fuifbeleid, de speelruimte rond de jeugdlokalen, het verdelen van de toelagen aan de verschillende jeugdverenigingen …

Organisatie

De jeugdraad kiest ervoor om activiteiten te organiseren of initiatieven te nemen die niet door één jeugdvereniging genomen kunnen worden. De activiteiten hebben ontmoeting of vorming als doel. De jeugdraad organiseert Café Congé, de nieuwjaarsreceptie voor de Deerlijkse jeugd, nacht van de jeugdraad, dag van de jeugdbeweging, …

Coördinatie en informatie

In de jeugdraad worden er samen afspraken gemaakt, ervaringen uitgewisseld en data gedeeld. Je krijgt ook heel wat informatie over fuifbeleid, wetgeving, alcohol, toegankelijkheid, ...

Maandelijkse werking

In de jeugdraad zetelen niet alleen jongeren uit het jeugdwerk (speelplein, kinderboerderij, jeugdverenigingen, jeugdhuis, studentenclub,…). Ook onafhankelijke jongeren, jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging van Deerlijk, mogen aansluiten bij de jeugdraad. Wil jij als jongere van Deerlijk een voor jou belangrijk thema aanbrengen op de jeugdraad, dan kan dat zeker. Kom eens langs tijdens een jeugdraad of geef jouw idee of mening door aan de jeugdraadvoorzitter of jeugddienst. De jeugdraad gaat meestal door op de eerste zondag van de maand om 10.00 uur in het gemeentehuis. Er is geen jeugdraad in januari, juli en augustus.

Dagelijks bestuur

De jeugdraad wordt voorgezeten door een dagelijks bestuur; een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester. Het dagelijks bestuur wordt tweejaarlijks verkozen door de leden van de jeugdraad.

Werkgroepen

Er kunnen altijd werkgroepen opgericht worden door de jeugdraad rond een specifiek thema of om een bepaalde activiteit te organiseren. Ook jongeren die geen lid zijn van de jeugdraad kunnen deelnemen aan een specifieke werkgroep naargelang hun interesse.

De Rondetafel is een specifieke werkgroep van de jeugdraad bestaande uit alle hoofdverantwoordelijken van het Deerlijkse jeugdwerk. Twee keer per jaar komen zij samen om allerlei zaken rond het jeugdwerk te bespreken, elkaar te ondersteunen en de subsidies voor de jeugdverenigingen te verdelen.

Contact

Je kan de jeugdraad bereiken door:

Uittreksel gemeenteraad statuten en huishoudelijk reglement