Identiteitskaart

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg een identiteitskaart. Vanaf 15 jaar moet je de identiteitskaart altijd op zak hebben (of bij verlies een vervangend attest, dat 1 maand geldig is). De kaart moet je voorleggen bij elke vordering van de politie en, in het algemeen, elke keer wanneer de houder het bewijs van identiteit moet leveren. Ook een gerechtsdeurwaarder kan de voorlegging ervan vragen.

Procedure

OPROEP

Wanneer je een nieuwe identiteitskaart moet aanvragen, ontvang je een oproepingskaart, die vermeldt aan welke voorwaarden de pasfoto moet voldoen en tegen welke datum je je persoonlijk bij de dienst burgerzaken moet aanmelden. Je kan ook zelf een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Bijvoorbeeld bij beschadiging, verlies of wanneer de pasfoto niet meer gelijkend is.

EERSTE AANMELDING

Bij de eerste aanmelding in de dienst onderteken je een document en worden er vingerafdrukken genomen, aan de hand waarvan de identiteitskaart opgemaakt wordt.

PIN & PUK-code

Na 2 à 3 weken ontvang je thuis een omslag met jouw puk- en pincode.

AFHALING & ACTIVATIE

Je zal je vingerafdrukken niet enkel moeten plaatsen bij de aanvraag. Ook op het moment van afhaling en activatie zullen je vingerafdrukken opnieuw gecontroleerd worden met de vingerafdrukken die geregistreerd staan op de kaart. Je zal je dus op beide momenten persoonlijk moeten aanbieden bij de dienst burgerzaken. Vergeet de ontvangen omslag niet mee te brengen.

AANGIFTE DIEFSTAL OF VERLIES

Meld het verlies of de diefstal zo snel mogelijk in het gemeentehuis of dichtsbijzijnde politiekantoor. Je moet een pasfoto meebrengen. Je ontvangt een attest dat je identiteitskaart tijdelijk vervangt. Dit attest is 1 maand geldig. Het attest kan je in geen geval gebruiken bij reizen naar het buitenland. Neem contact op met de helpdesk Docstop op het nummer 00800 2123 2123 om de elektronische functie van jouw kaart te laten blokkeren, mocht je het verlies of de diefstal van je identiteitskaart niet onmiddellijk kunnen aangeven.

Kostprijs

  • Gewone procedure: 25 euro
  • Dringende procedure (3 werkdagen): 130 euro
  • Dringende procedure (3 werkdagen, levering Brussel): 167 euro

Maak een afspraak