Vergunning inname openbaar domein

Wanneer een vergunning wordt aangevraagd en goedgekeurd voor inname openbaar domein, dient de aannemer steeds verplicht de bewoners die hinder zullen ondervinden, te verwittigen. Het schrijven hiervan wordt vooraf aan de gemeente voorgelegd.

 

HINDER IN KAART

Om die hinder in kaart te brengen, bestaat een makkelijke website namelijk www.hinderinkaart.be. Daarop zie je alle aanvragen van hinder betreft voetpaden, fietspaden, parkeerstroken en rijwegen. Deze website is voor iedereen toegankelijk en informeert de bezoeker over waar er werken zijn en hoelang die werken een bepaalde hinder zullen veroorzaken.

 

HINDERPREMIE

Heeft jouw onderneming last van bepaalde werken? Misschien komt jouw zaak dan wel in aanmerking voor een hinderpremie. 

Hinderpremie aanvragen