Handtekening wettigen

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

Het wettigen of legaliseren van een handtekening betekent dat een daartoe bevoegde overheid de echtheid van een handtekening schriftelijk bevestigt. Deze wettiging heeft echter niet tot doel de echtheid van de inhoud van het document te bewijzen.

Procedure

De dienst burgerzaken van de gemeente gaat na of de te legaliseren handtekening overeenstemt met die van de persoon van wie de identiteit wordt vastgesteld. 

wat moet je meenemen?
  • Het document waarop de handtekening moet gewettigd worden.
  • Identiteitskaart.
  • Laat je de handtekening van iemand anders wettigen, dan moet je de identiteitskaart van deze persoon en een door hem of haar ondertekende volmacht meebrengen.

Kostprijs

Gratis.

Snelbalie