Graf- en nisconcessies

Informatie

Als je een overledene laat begraven in een concessie betekent dit dat het graf gedurende een vooraf bepaalde termijn zal blijven bestaan. In Deerlijk kan je kiezen tussen een termijn van 10 jaar, 30 jaar of 50 jaar. Wanneer je opteert voor een begrafenis in een concessie van 30 of 50 jaar kan je ook bepalen wie je later in hetzelfde graf bijzet.

 • Na het verstrijken van de gevraagde termijn van 30 of 50 jaar kan je de concessie verlengen met een nieuwe termijn van dezelfde duur of voor 10 jaar.
 • Na het verstrijken van de gevraagde termijn van 10 jaar kan je de concessie verlengen met een termijn van 30 jaar. De termijn van 30 jaar begint te lopen vanaf de datum van de toekenning door het college van burgemeester en schepenen van de 10-jarige al dan niet geconcedeerde grond, nis of urnenkelder.

Voorwaarden

De begraafplaatsen zijn bestemd voor:

 • Personen die overleden zijn in de gemeente.
 • Personen die buiten het grondgebied van de gemeente overleden zijn maar die ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen-, of wachtregister van de gemeente (hiermee worden gelijkgesteld de personen die de gemeente effectief bewonen, doch van die inschrijving zijn vrijgesteld krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten).
 • Personen begunstigd van een recht op begraving op een gemeentelijke begraafplaats.
 • Personen die voordien hun gewone verblijfplaats in de gemeente hadden en die op het moment van overlijden opgenomen waren in een instelling buiten de gemeente of inwoonden bij een bloedverwant buiten de gemeente.
 • Ongehuwde personen van wie de bloedverwanten in 1ste of 2de graad wel ingeschreven zijn in de gemeente.

Kostprijs

 • Asverstrooiing zonder naamplaatje: gratis
 • Asverstrooiing met naamplaatje: 15 euro
 • Begraving in volle grond:
  • 10 jaar zonder concessie: gratis
  • 30-jarige concessie: 7,5 euro/m²/jaar
 • Begraving in kelder (50 jarige concessie): 7,5 euro/m²/jaar
  • grafkelder voor 2 personen: + 850 euro
  • grafkelder voor 3 personen: + 1.000 euro
 • Nis in het columbarium:
  • 10 jaar zonder concessie: gratis
  • 30-jarige concessie: 450 euro + 200 euro (nis en afdekplaat exclusief gravure)
  • 50-jarige concessie: 750 euro + 200 euro (nis en afdekplaat exclusief gravure)
 • Begraving urnenveld:
  • 10 jaar zonder concessie: gratis
  • 30-jarige concessie: 450 euro + 250 euro (urnenkelder) + 80 euro (afdekplaat exclusief gravure)
  • 50-jarige concessie: 750 euro + 250 euro (urnenkelder) + 80 euro (afdekplaat exclusief gravure)

Extra informatie

 • Raadpleeg hier het retributiereglement.
 • Raadpleeg hier het huisreglement.

Online aanvraagformulier