Geslachtsregistratie

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

Een transgender is iemand die zich voelt als iemand van het andere geslacht dan zijn of haar geslacht vermeld op de geboorteakte.

Procedure

Eerste VERKLARING = AANGIFTE
  • De procedure voor de aanpassing van de geslachtsregistratie voorziet eerst in een aangifte, waarbij de betrokkene verklaart dat hij of zij ervan overtuigd is dat het geslacht vermeld in de akte van geboorte niet overeenstemt met de innerlijk beleefde genderidentiteit.
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt de procureur des Konings in kennis van de 1e verklaring. Deze heeft 3 maanden de tijd om een negatief advies over te maken. De bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand is deze van:
    • De gemeente van inschrijving in de bevolkingsregisters.
    • De geboorteplaats indien een Belg die niet is ingeschreven in de bevolkingsregisters of Brussel indien bovendien niet in België geboren.
  • De vreemdeling die de aangifte wil doen, moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister. Het toepasselijk recht is dat van zijn nationaliteit. Wanneer het toepasselijk (vreemd) recht de geslachtsaanpassing verbiedt, wordt deze bepaling niet toegepast.
TWEEDE VERKLARING = INSCHRIJVING

Na ten vroegste 3 maanden en ten laatste 6 maanden na de aangifte legt de betrokkene een 2e verklaring af, waarin hij of zij stelt dat die overtuiging niet gewijzigd is en dat hij of zij geïnformeerd is over de gevolgen van de aanpassing van de geslachtsregistratie. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakte vervolgens de akte van aanpassing van registratie van het geslacht op.

RANDMELDINGEN EN KENNISGEVINGEN
  • De ambtenaar van de burgerlijke stand vermeldt de aanpassing van de registratie van het geslacht op de kant van de akten van de burgerlijke stand die betrekking hebben op de betrokkene en zijn afstammelingen in de eerste graad. Indien een andere ambtenaar van de burgerlijke stand een kantmelding moet aanbrengen, geeft de eerste ambtenaar van de burgerlijke stand hiertoe kennis van de akte van aanpassing van de registratie van het geslacht aan de bevoegde ambtenaar van de burgerlijke stand.
  • De betrokkene krijgt bovendien een nieuw rijksregisternummer waarin de aanpassing van de geslachtsregistratie niet zichtbaar is. 
WAT MOET JE MEENEMEN?
  • Identiteitskaart

Kostprijs

Gratis.

Maak een afspraak           Akte van aanpassing geslachtsregistratie aanvragen           Meer informatie over de procedure geslachtswijziging