Gebruiksvoorwaarden

A. Algemene voorwaarden e-mail gemeente Deerlijk

E-mailadres gemeentebestuur: info@deerlijk.be

Elke e-mail uitgaande van de gemeente Deerlijk of van een van zijn medewerkers, heeft uitsluitend een informatieve waarde en kan geen verbintenissen tot stand brengen. Verbintenissen kunnen enkel tot stand worden gebracht via de klassieke briefwisseling, ondertekend door de burgemeester en de gemeentesecretaris.

B. Gebruiksvoorwaarden website gemeente Deerlijk

Aan het gebruik van deze website zijn de volgende voorwaarden verbonden. Door gebruik te maken van de website word je geacht deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden.

1. Doel

Deze website is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de dienstverlening en het beleid van de gemeente Deerlijk. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Bij verschil tussen een elektronische tekst en de originele gedrukte tekst heeft de gedrukte tekst voorrang. Indien je specifiek of persoonlijk advies nodig hebt, kan je de bevoegde diensten binnen de stad raadplegen. De gemeentelijke infodienst kan je daarbij behulpzaam zijn.

2. Inhoud en beschikbaarheid

Het gemeentebestuur levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of onbeschikbaar zou zijn, zal de gemeente inspanningen leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Ook kan de gemeente niet garanderen dat de website vrij van onderbreking zou zijn of niet door technische problemen kan worden getroffen.

Indien je onjuistheden zou vaststellen of vragen hebt, kan je de betrokken dienst of de webmaster contacteren via e-mail naar info@deerlijk.be.

Deze website bevat links naar andere websites van overheden, instanties, organisaties en bedrijven waarover de stad geen enkele controle uitoefent. Het gemeentebestuur kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid, juistheid, of beschikbaarheid van deze websites.

3. Aansprakelijkheid

Het gemeentebestuur van Deerlijk of enige partij die via het systeem informatie verstrekt, kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, met inbegrip van het risico dat een computer, software of gegevens beschadigd worden door een virus. Het raadplegen of het gebruik van deze website in elk van de verschillende talen houdt in dat wordt ingestemd met de afwijzing van aansprakelijkheid.

4. Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, overeenkomstig de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten. Graag citeren met bronvermelding.

De gemeente Deerlijk behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie. Zie ook de wet van 10 augustus 1998 over de rechtsbescherming van databanken (Staatsblad 14.11.1998).

Sommige softwaretoepassingen en grafische elementen worden door derden aangeleverd, kunnen door het auteursrecht worden beschermd en daardoor aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen.

5. Geregistreerde gebruikers

Via de registratie kan je je inschrijven op een nieuwsbrief, eigen informatie voor een vereniging of bedrijf toevoegen en reacties plaatsen op nieuwsberichten (indien geactiveerd).

Elke geregistreerde gebruiker moet een geldig en werkend e-mailadres opgeven waarvan die eigenaar is. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alles wat gebeurt binnen de door hem of haar gebruikte gebruikersnaam.

Bij het plaatsen van reacties of informatie op de website worden volgende regels gehanteerd:

  • Geen persoonlijke aantijgingen.
  • Het is niet toegestaan gegevens te versturen die onwettig, onjuist, obsceen of beledigend zijn, die de openbare orde en de goede zeden schenden, die een aantasting zijn van het privé-leven of aanzetten tot rassenhaat en xenofobie.
  • De gemeente behoudt het recht om informatie of reacties aan te passen of te verwijderen, of om gebruikers te verwijderen indien deze regels niet worden gerespecteerd.
  • De gemeente is niet verantwoordelijk voor informatie die door geregistreerde gebruikers op de website wordt gepubliceerd.

6. Bescherming van de persoonsgegevens

De gemeente Deerlijk respecteert en beschermt de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers van haar diensten en zal de persoonsgegevens niet aan derden overmaken of verkopen. De via e-mail of webformulier ontvangen gegevens dienen enkel om de gevraagde informatie te verstrekken.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 (Staatsblad 3.2.1999) betreffende de verwerking van persoonsgegevens heb je het recht de gegevens die jou betreffen te raadplegen en, indien nodig, te verbeteren. Daartoe dien je contact op te nemen via dpo@deerlijk.be.

C. Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse–service die wordt aangeboden door Google Inc. ('Google').Google Analytics maakt gebruik van 'cookies' (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website–exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt.De gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP–adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website–exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot websiteactiviteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP–adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kan het gebruik van cookies weigeren door in jouw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.