Frans pensioen levensbewijs

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

Elke gepensioneerde die in het buitenland woont, dient geregeld een attest van leven naar zijn of haar pensioeninstelling op te sturen. Het attest van leven is een attest waarmee je kan aantonen dat je nog in leven bent. Als je dit attest persoonlijk komt aanvragen bij de dienst burgerzaken, ontvang je een bewijs met de vermelding 'op heden in leven en voor de burgemeester verschenen'. 

Procedure

  • Je krijgt het attest onmiddellijk mee aan de snelbalie.

Kostprijs

Gratis.

Snelbalie