Verspreiden aan niet-inwoners van het gemeentenieuws

Via dit formulier kan je als niet-inwoner van de gemeente Deerlijk een aanvraag indienen om het gemeentenieuws maandelijks per post besteld te krijgen tegen de jaarlijkse betaling vooraf van een vergoeding van:
- abonnee binnenlandse bestemming: 20 euro per jaar
- abonnee buitenlandse, Europese bestemming: 40 euro per jaar
- abonnee buitenlandse, niet-Europese bestemming: 50 euro per jaar

De aanvraag dient te gebeuren vóór 15 december van het voorgaande jaar.

 

Aanvrager
Type aanvrager