Uittreksel uit het strafregister

Aanvrager
Zie nummer achteraan identiteitskaart dat begint met geboortedatum. Puntjes en streepjes mag je weglaten.
Uittreksel
Type
Uitoefening activiteit niet met minderjarigen.
Uitoefening activiteit met voorwaarden. Geef bij reden aan welk type document 596.1 je wil ontvangen.
Uitoefening activiteit met minderjarigen.
Reden
Geef een gedetailleerde omschrijving van de reden of activiteit waarvoor je het document aanvraagt. Bijvoorbeeld 'werk' of 'sollicitatie' alleen is onvoldoende. Beter is bijvoorbeeld 'tewerkstelling als kinderverzorgster' of 'sollicitatie bij bankinstelling' of 'verkrijgen jachtvergunning'.