Uittreksel uit het strafregister

Via dit formulier kan je een uittreksel uit het strafregister, beter bekend als een bewijs van goed gedrag en zeden, aanvragen.
Aanvrager
Je vindt je rijksregisternummer achteraan op je identiteitskaart. Meer info.
Uittreksel
Meer info over de verschillende modellen.
Reden aanvraag
Geef een gedetailleerde omschrijving van de reden of activiteit waarvoor je het document aanvraagt. Bijvoorbeeld 'werk' of 'sollicitatie' alleen is onvoldoende. Beter is bijvoorbeeld 'tewerkstelling als kinderverzorgster' of 'sollicitatie bij bankinstelling' of 'verkrijgen jachtvergunning'.