Reservatie datum en tijdstip huwelijk

Via dit formulier kan je een datum en tijdstip reserveren tot het sluiten van een huwelijk.

Huwen kan op:

 • Vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur en tussen 16.30 uur en 18.00 uur
 • Zaterdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur
 • De eerste en derde zaterdag van de maand tussen 12.00 uur en 13.00 uur (eerste huwelijk om 12.00 uur, de rest moet aansluitend gebeuren). 

Tijdens de maanden juli en augustus:

 • Vrijdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur en tussen 16.30 uur en 18.00 uur
 • Zaterdag tussen 11.00 uur en 13.00 uur

  Er wordt een half uur voorzien per huwelijk. De huwelijken dienen elkaar op te volgen, waarbij de 1e reservatie dus vrije keuze heeft.

 

Opgelet: controleer altijd eerst bij de dienst burgerzaken of je huwelijk wel degelijk op die datum kan voltrokken worden. Regel pas daarna je feest, vervoer, fotograaf e.d. Het kan steeds gebeuren dat de datum volzet is of de gemeentelijke diensten gesloten zijn.

 

BELANGRIJK! Deze reservatie is geen officiële huwelijksaangifte! De mededeling omtrent datum en uur waarop het huwelijk zal plaatsvinden, ontslaat de aanstaande echtgenoten dus niet van de verplichting om tijdig de wettelijk voorziene huwelijksaangifte te doen. 

 • Als je vroeger dan een 5-tal weken na reservatie wenst te huwen, moet je zelf voor de nodige formulieren zorgen (geboorteakte, bewijs van woonst, bewijs van ongehuwde staat,... (een lijst met de vereiste documenten vind je hier).
 • Indien er meer dan 5 weken tijd is tussen de reservatie van het huwelijk en de huwelijksdatum, zorgt de dienst burgerzaken voor de aanvraag van alle documenten op voorwaarde dat:
  • de betrokkenen ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister
  • én het gaat over akten die opgemaakt werden in België.
 • De reservatie kan ten vroegste 1 jaar voor de geplande datum gebeuren.
Gegevens eerste partner
Je vindt je rijksregisternummer achteraan op je identiteitskaart. Meer info.
Gegevens tweede partner
Je vindt je rijksregisternummer rechtsboven op je SIS-kaart, of achteraan op je identiteitskaart. Meer info.
Wanneer
Geef hier de gewenste huwelijksdatum en het aanvangsuur op. Je kan drie keuzes doorgeven. Huwelijken kunnen uitsluitend voltrokken worden op: vrijdag tussen 11.00 en 13.00 uur en tussen 16.30 en 18.00 uur, of zaterdag tussen 11.00 en 13.00 uur. We voorzien een half uur per huwelijk en huwelijken moeten elkaar opvolgen (1e reservatie heeft dus vrije keuze, rest moet aansluitend gebeuren). Let wel, de 1e en 3e zaterdag van de maand (behoudens juli en augustus) is dit tussen 12.00 en 13.00 uur (1ste huwelijk om 12.00 uur, rest moet aansluitend gebeuren).
1ste keuze
:
2de keuze
:
3de keuze
: