Premie zwerfvuilactie

Aanvrager
BE
Zwerfvuilactie
Datum waarop de zwerfvuilactie zal doorgaan.
Voor een plan met de deelgebieden, klik hier.
Bijlagen
In geval van gebruik selector, gelieve onderstaande bijlagen up te loaden en mee te sturen met de aanvraag.
Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.