Premie renovatie- en/of herstellingswerken aan jeugdlokalen - aanvraag tot principiële toekenning

De aanvraag tot principiële toekenning van de premie dient te gebeuren vóór 20 februari.

Aanvrager
Bijkomende gegevens
Bijlagen
Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
Indien het erkende en bij de jeugdraad aangesloten Deerlijkse jeugdwerkinitiatief geen eigenaar is van de lokalen, gelieve een kopie toe te voegen van de (gebruiks)overeenkomst met de eigenaar die garandeert dat de aanvrager nog minstens 5 jaar over het lokaal kan beschikken.