Premie projecten ontwikkelingshulp

Aanvrager
BE
Gegevens project
Datum wanneer het project doorgaat.
Het land waarin het project uitgevoerd wordt.
Geef een beschrijving van hoe het project bijdraagt tot een structurele verbetering van de leefomstandigheden ter plaatse.
Geef een beschrijving van hoe het project bijdraagt tot de maatschappelijke emancipatie van de lokale bevolking.
Geef een beschrijving van hoe het project rechtstreeks ten goede van de lokale bevolking komt en aangepast is aan de mogelijkheden van het land zonder dat de situatie van de komende generaties in gevaar wordt gebracht (duurzaamheidsaspect).
Geef een beschrijving van hoe het project een antwoord biedt op lokaal vastgestelde basisbehoeften.
Geef de berekening van de totale eigen inbreng in materialen in het project inzake ontwikkelingshulp, alsook de omschrijving van deze inbreng en de manier waarop of het doel waarmee deze inbreng in het project wordt ingezet.
Bijlagen
Verantwoordingsstukken waaruit blijkt dat het project voor een premie in aanmerking komt (zie artikel 2 van het premiereglement). Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
Documenten die de doelstellingen van het project aantonen. Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
De bewijsstukken van de berekening van de totale eigen inbreng in materialen in het project inzake ontwikkelingshulp. Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
De betalingsbewijzen van de berekening van de totale eigen inbreng in materialen in het project inzake ontwikkelingshulp. Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.