Premie onderhoud openbaar groen door particulieren

De premie wordt toegekend onder de vorm van een Deerlijk bon.

Aanvrager
Bijkomende gegevens
Je kan de twee types groenstroken samen aanvinken in voorkomend geval.