Premie kilometerheffing voor jeugdverenigingen

De premie dient aangevraagd te worden ten laatste tegen 15 september van hetzelfde jaar waarin het kamp is doorgegaan.

*** Aanvrager
Hoofdverantwoordelijke
Adres lokaal
BE
*** Gegevens kampplaats
*** Gegevens opslagplaats slaaptenten
Alleen invullen indien van toepassing.
*** Gegevens chauffeur kampmateriaal
*** Gegevens vrachtwagen