Premie huwelijksjubileum zonder viering

Via dit formulier kan je een premie voor een huwelijksjubileum zonder viering aanvragen. De premie wordt uitbetaald bij wijze van Deerlijk bonnen.

Jubilarissen
Eerste jubilaris
Tweede jubilaris
Aangevraagd door
Deze gegevens enkel in te vullen indien de jubilarissen niet zelf de aanvraag indienen.
Bekendmaking