Premie huwelijksjubileum met viering

Via dit formulier kan je een premie voor een huwelijksjubileum met viering aanvragen. De premie wordt uitbetaald bij wijze van Deerlijk bonnen.

Jubilarissen
Eerste jubilaris
Tweede jubilaris
Aangevraagd door
Deze gegevens enkel in te vullen indien de jubilarissen niet zelf de aanvraag indienen.
Waar
Adres locatie
Enkel in te vullen indien het feestmoment plaatsvindt in een feestzaal of thuis bij iemand anders dan de jubilarissen.
Aantal
Enkel in te vullen indien het feestmoment plaatsvindt in gemeentelijke infrastructuur.
Wanneer
:
Bekendmaking
Je kan hier meerdere opties aanvinken.