Premie afkoppeling en scheiding van hemelwater en afvalwater op privaat domein (aanvraag vóór uitvoering werken)

Aanvrager
BE
Bijkomende gegevens
Straat, huisnummer (en eventueel busnummer), postcode en gemeente invullen.
In geval van een gedeeltelijke afkoppeling, geef hier het percentage op van de dakoppervlakte dat afgekoppeld wordt.
Bijlagen
Toelating aan afkoppelingsadviseur om controle ter plaatse uit te voeren. Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.