Premie afkoppeling en scheiding van hemelwater en afvalwater op privaat domein (aanvraag na uitvoering werken)

Aanvrager
BE
Bijlagen
Kopie van de facturen van de door een aannemer uitgevoerde afkoppelingswerken, of kopie van de kastickets/facturen indien de werken eigenhandig werden uitgevoerd. Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
Kopie van het attest van keuring van het private rioleringsstelsel. Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
Verklaring op eer dat de afkoppelingswerken uitgevoerd werden. Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.