Premie aankoop kampmateriaal - aanvraag tot definitieve toekenning

De aanvraag tot definitieve toekenning van de premie dient te gebeuren vóór 1 november.

Aanvrager
BE
Principiële goedkeuring
Datum principiële goedkeuring door college van burgemeester en schepenen.
Bijlagen
Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.
Meerdere documenten dien je eerst te verzamelen in één zip- of rar-bestand dat je vervolgens kan uploaden.