Inname openbaar domein

Via dit formulier kan je bij de dienst openbare werken een machtiging aanvragen tot privatieve ingebruikname van het openbaar domein en/of de openbare weg ter gelegenheid van werken, alsook een aanvraag voor een signalisatievergunning indienen.

Voorbeelden: het plaatsen van een container, een stelling, een werfinrichting,...

Het indienen van deze aanvraag houdt niet in dat je automatisch over een vergunning beschikt.

Aanvrager
Inname openbaar domein
Locatie waar het openbaar domein en/of de openbare weg privatief wordt ingenomen.
Steeds toe te voegen: een schets waaruit de gevraagde inname blijkt.
m
(indien van toepassing)
m
(indien van toepassing)
m
(indien van toepassing)
m
(indien van toepassing)
(indien van toepassing)
(indien van toepassing)
Gegevens opdrachtgever
In te vullen in geval van aanneming.