Gesorteerd groot vuil - afhaling via gemeentelijke container

Via dit formulier kan je een gemeentelijke container reserveren voor afhaling van gesorteerd groot vuil. Per container mag er enkel één en dezelfde afvalsoort aangevoerd worden. Het aantal afhalingen wordt beperkt tot één vracht per uitgevoerd werk door een particulier.

De prijs bedraagt:

 • 75 euro vaste vergoeding voor gebruik, leveren en weghalen van de container;
 • en daarbovenop de retributie voor het afvoeren van het niet-gemengd groot vuil naar het containerpark, vastgesteld via weging en volgens de tarieven vastgelegd in het retributiereglement 'containerpark - diftar':
  • houtafval = 0,07 euro/kg
  • groenafval:
   • tot 100 kg = gratis
   • vanaf 101 kg = 0,07 euro/kg
  • snoeihout:
   • tot 100 kg = gratis
   • vanaf 101 kg = 0,07 euro/kg
  • recupereerbaar bouw- en sloopafval = 0,02 euro/kg: 
      -- opmerking: in dit geval mag de container slechts HALF geladen worden!
  • niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval (te storten) = 0,20 euro/kg:
      -- opmerking: in dit geval mag de container slechts HALF geladen worden!

De financiële dienst maakt je hiervoor een factuur over.

 

Aanvrager
Gebruik container
Geef aan waar de container geplaatst dient te worden (bijv. op de oprit, op een braakliggend stuk naast de woning, op de rijweg, voor de garage,...).
Type afval
Detail afval
Gelieve bij het type afval dat je hierboven aankruiste nader te specifiëren om welke soort het gaat.
Houtafval
Gelieve het soort afval nader te specifiëren indien je hierboven 'andere' aankruiste.
Groenafval
Gelieve het soort afval nader te specifiëren indien je hierboven 'andere' aankruiste.
Snoeihout
Opmerking: Volgende afvalstoffen mogen NIET aangevoerd worden: boomwortels.
Gelieve het soort afval nader te specifiëren indien je hierboven 'andere' aankruiste.
Recupereerbaar bouw- en sloopafval
Opmerking A: In dit geval mag de container slechts HALF geladen worden. Opmerking B: Volgende afvalstoffen mogen NIET aangevoerd worden: 1. asbestcement, 2. eterniet, 3. asfalt, 4. behangpapier, 5. rotswol, 6. glaswol.
Gelieve het soort afval nader te specifiëren indien je hierboven 'andere' aankruiste.
Niet-recupereerbaar bouw- en sloopafval (te storten)
Opmerking A: In dit geval mag de container slechts HALF geladen worden. Opmerking B: Volgende afvalstoffen mogen NIET aangevoerd worden: 1. asbestcement, 2. eterniet, 3. asfalt, 4. behangpapier, 5. rotswol, 6. glaswol.
Gelieve het soort afval nader te specifiëren indien je hierboven 'andere' aankruiste.
Verklaring