Beroepswijziging

Met dit formulier kan je een aangifte van beroepswijziging indienen.

Gegevens betrokkene
Je vindt je rijksregisternummer achteraan op je identiteitskaart. Meer info.
Beroepsinformatie
Geef een gedetailleerde omschrijving van je huidig beroep. Bijvoorbeeld ‘arbeider’ of 'bediende' of ‘zelfstandige’ alleen is onvoldoende. Beter is bijvoorbeeld ‘verkoopster in een winkel’ of 'administratief medewerker in privé bedrijf' of 'zelfstandig schrijnwerker'. Bij vrije beroepen zal de dienst burgerzaken je steeds vragen naar een bewijs vooraleer de aanpassing door te voeren.