Afvuren van vreugdeschoten

Via onderstaand formulier kan je de burgemeester van de gemeente Deerlijk, overeenkomstig art. 206 van de algemene politieverordening (APV), toelating vragen tot het afvuren van vreugdeschoten.

 

Uittreksel uit de algemene politieverordening van de gemeente Deerlijk, goedgekeurd in gemeenteraadszitting van 5 december 2013 

Onderafdeling 8. Vreugdeschoten

Art. 206

Onverminderd de overige wettelijke en reglementaire bepalingen is het behoudens voorafgaande vergunning verleend door de burgemeester verboden vreugdeschoten af te vuren.

De vergunning voor het afvuren van vreugdeschoten kan enkel worden afgeleverd ter gelegenheid van een nakend huwelijk of andere feestelijkheden.

Vreugdeschoten mogen niet worden afgevuurd voor 07 uur en na 22 uur.

De vergunning moet op eenvoudig verzoek van de politie ter controle overhandigd worden.

Eventuele omwonenden binnen een straal van 50 meter moeten door de houder van de vergunning verwittigd worden van het feit dat er vreugdeschoten zullen afgevuurd worden, met vermelding van datum en tijdstip. Deze informatie moet eveneens ter kennis van de politie worden gebracht.

De schoten mogen afgevuurd worden in ononderbroken perioden van maximum tien minuten met een maximale snelheid van één schot per seconde.

Degenen die vreugdeschoten afvuren moeten minstens 18 jaar oud zijn en mogen niet onder invloed van alcoholische dranken of psychotrope stoffen zijn.

Het toestel gebruikt voor het afvuren van vreugdeschoten moet zich op voldoende afstand van brandbaar materiaal bevinden, zodoende dat door het afvuren van vreugdeschoten geen brand kan ontstaan.

Aanvrager
Afvuren van vreugdeschoten