Aanvraagformulier premie kleine landschapselementen

Aanvrager
Type
Verplichting opgelegd in bouw-, milieu- of kapvergunning
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, html, pdf, rar, svg, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, html, pdf, rar, svg, zip.
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, html, pdf, rar, svg, zip.
Ondergetekende aanvrager verklaart kennis genomen te hebben van het gemeentelijk premiereglement betreffende de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen. Indien hij zelf geen eigenaar is, verklaart gerechtigd te zijn door de eigenaar tot het uitvoeren van de werken.