Familienaam wijzigen

Deze dienstverlening is beschikbaar via: snelbalie / afspraak / online

Informatie

Een persoon mag van familienaam veranderen wanneer voldaan is aan bepaalde strikte voorwaarden die zijn vastgelegd in de wet. De verandering van de naam is geen recht maar enkel een gunst die respectievelijk bij Koninklijk Besluit of bij Ministerieel Besluit wordt toegestaan.

Procedure

WIE KAN EEN AANVRAAG TOT NAAMSVERANDERING AANVRAGEN?
 • Meerderjarig persoon zelf.
 • Minderjarig kind: verzoek door beide ouders, zelfs indien zij gescheiden leven tenzij 1 van de ouders bij vonnis het ouderlijk gezag over het kind uitoefent.
HOE MOET JE DE AANVRAAG INDIENEN?

Aanvragen gebeuren via een schriftelijk, gemotiveerd verzoek. Een aanvraag is niet gratis, je moet altijd een registratierecht betalen. Je richt het verzoek aan: Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst naamsveranderingen, Waterloolaan 115, 1000 Brussel.

WELKE DOCUMENTEN MOET JE VOORLEGGEN?
 • integraal afschrift van je geboorteakte
 • een bewijs van je Belgische nationaliteit of een attest dat je status van vluchteling of staatsloze bewijst
 • een recent bewijs van verblijfplaats
 • een uittreksel uit het strafregister
 • een schriftelijke verbintenis de verschuldigde registratierechten te betalen
OVERSCHRIJVEN IN DE BURGERLIJKE REGISTERS

Als de naamswijziging aanvaard wordt, moet je zelf binnen de 60 dagen na registratie het Koninklijk Besluit (familienaam) of Ministerieel Besluit (voornaam) overhandigen of aangetekend opsturen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand van:

 • De gemeente waar je geboren bent;
 • De gemeente waar je je gewone verblijfplaats hebt, als je niet in België bent geboren.
 • Het eerste district Brussel, als je niet in België geboren bent en ook niet in België woont.

Je neemt hiervoor mee:

 • Het Koninklijk of Ministerieel besluit, voorzien van de stempel van het registratiekantoor.
 • Identiteitsbewijs.

Na de overschrijving in de registers wordt de randmelding van naamswijziging naast de geboorteakte gezet en krijg je het bewijs hiervan opgestuurd. Met het attest dat je ontvangt kan je dan een nieuwe identiteitskaart aanvragen.

Kostprijs

 • Om de aanvraag te registreren, moet je registratierecht betalen.
 • De naamsverandering over te schrijven in de burgerlijke registers is gratis.

Online aanvragen       Maak een afspraak