Eindresultaat

Op schaal van de kern van de gemeente zien we de site als een schakel tussen de gemeentehuissite en de cultuursite (bibliotheek + OC d’Iefte). De aanleg van het centrumpark van Deerlijk moet deze aansluitende publieke ruimtes verbinden, aanvullen én versterken. Een actieve strip die de verbinding tussen publieke functies versterkt en waarbij verharding een vlotte verplaatsing voor fietsers en voetgangers biedt. Aan de Harelbekestraat voorzien we een voorplein waar ruimte is voor lokale handel in de vorm van een marktkraam, maar evengoed waar gespeeld of gekuierd kan worden langs de rustige zitelementen. Verder in het park komen we spel- en waterelementen tegen en lopen we uiteindelijk door tot aan de Hoogstraat waarbij het oud politiekantoor nog een leuke tussenstop kan zijn in de vorm van een florissante horecazaak met terras.

In het bestaande park behouden we de historische, groene elementen en bieden we eveneens de ruimte voor de organisatie van kleine, culturele evenementen in buitenlucht. Waar nu nog de sociale woningen staan, komt een nieuw park dat zal aansluiten bij het bestaande park en een nieuw, publiek gebouw.

Op termijn realiseren we dus een centrumpark met maar liefst 4 duidelijke toegangswegen en een goed evenwicht tussen een meer stedelijk programma langs de actieve strip en meer plaats voor groen, biodiversiteit en waterinfiltratie in het centrale park zelf. De situering, uitdagingen, ambities en het programma lichten we nader toe in een samenvattende brochure. 

Digitale brochure lezen

Volledig masterplan bekijken