Werkgeversorganisaties

Het VBO

Het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) is de enige interprofessionele werkgeversorganisatie die de ondernemingen uit de drie gewesten van ons land vertegenwoordigt. Zijn leden, de voornaamste sectorfederaties van ons land, vertegenwoordigen de ondernemingen actief in de sleutelsectoren van de industrie en de diensten.

Het VBO wordt gedreven door en is de stem van de Belgische bedrijven. Als woordvoerder van zowel de kleine, de middelgrote als de grote ondernemingen heeft het als ambitie:

  • zich in te zetten voor een optimaal ondernemingsklimaat
  • de belangen van de ondernemingen te behartigen op federaal, Europees en internationaal niveau;
  • de samenhang te bevorderen in de boodschap en de acties van ondernemers.

Het VBO wil ook bijdragen tot het creëren van de beroepen van de toekomst en tot hun complementariteit, vooral in de dienstensector, de industrie en de bouw.

VOKA - Vlaams Netwerk van Ondernemingen

Voka is het Vlaams netwerk van ondernemingen, gevormd door Voka - Vlaams Economisch Verbond en Voka - Kamers van Koophandel. Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen, vertegenwoordigt meer dan 16.000 ondernemingen. Daarmee vertegenwoordigt Voka 62 % van de toegevoegde waarde in Vlaanderen en 60 % van de private werkgelegenheid. In totaal gaat het om meer dan 910.000 mensen. Voka werkt samen met 24 sectoren.

Voka zorgt voor een ondernemingsvriendelijk klimaat en voor het algemeen belang van de ondernemingen. Het Vlaams netwerk van ondernemingen is de kortste weg naar Brussel en de kortste weg naar het lokale bestuursniveau, voor al zijn leden

UNIZO

UNIZO wil ondernemers verenigen, informeren, adviseren en hun belangen behartigen, kortom ze maximaal kansen geven. De organisatie richt zich tot zelfstandige ondernemers, werkend in hun eigen zaak en op eigen risico. Ze staan dicht bij hun markt, hun medewerkers en klanten. Het gaat dikwijls om gezins- en familiebedrijven van jonge eenmanszaak tot internationaal actieve groei-KMO's.

Belangenbehartiging, advies en informatie, zijn de UNIZO kernopdrachten. Van fiscaliteit tot milieu, van handelspraktijken tot energie, van ruimtelijke ordening tot mobiliteit. UNIZO speelt zowel op lokaal, regionaal, nationaal als Europees niveau een actieve rol in overleg- en adviesorganen. De regionale kantoren en het nationaal hoofdkantoor geven bruikbaar en correct advies en informatie. Het ledenblad Z.O.Magazine, de UNIZO-website en de elektronische nieuwsbrief UNIZO Advies & Nieuws bieden uitgebreide informatie, actueel en op uw maat gesneden.

De organisatie werkt met ruim 250 deskundige medewerkers. De kracht steunt evenwel op de representativiteit en de inbreng van de ondernemers zelf, zowel via de lokale  en regionale ondernemersverenigingen als de 106 aangesloten sectororganisaties. De leden-ondernemers hebben altijd het eerste en het laatste woord.