Verplicht rusten

Op 1 maart 2007 trad en nieuwe wet in werking die een samensmelting en modernisering van de wetgeving inzake de verplichte avondsluiting en de wekelijkse rustdag van winkels omvat. Deze wet is van toepassing op alle kleinhandelaars, dienstverstrekkers en ambachtslieden.

Ook alle handelaars in Deerlijk zijn gebonden om zich aan onderstaande regelgeving te houden.

Sluitingsuren voor winkels die overdag open zijn

  • Voor 5.00 uur en na 21.00 uur: op vrijdag en op de werkdag die voorafgaat aan een wettelijke feestdag. Is de wettelijke feestdag een maandag, dan is de verlenging tot 21.00 uur op de zaterdag die voorafgaat toegestaan.
  • Voor 5.00 uur en na 20.00 uur op de andere dagen.

Sluitingsuren voor nachtwinkels

  • Voor 18.00 uur en na 7.00 uur

Wekelijkse rustdag

In tegenstelling tot de vroegere wetgeving op de wekelijkse rustdag, is de huidige wetgeving niet langer beperkt tot de sectoren die hierom gevraagd hebben. Iedere kleinhandelaar is hieraan onderworpen.

Een rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5.00 uur tot 13.00 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur.
Op deze dag mag een klant geen toegang hebben tot de winkel en dus ook geen producten of diensten kunnen aankopen.

Een handelaar of dienstverstrekker mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen, maar hij moet dit duidelijk vermelden op een van buitenaf zichtbare plaats. Dit geldt zowel voor de gekozen dag als voor het gekozen aanvangsuur.

Indien de handelaar of dienstverstrekker een andere dag dan de zondag als rustdag kiest, is het verboden om op zondag andere producten te verkopen of diensten te leveren dan diegene die het gewoonlijk verkoopt en levert.

De wekelijkse rustdag moet gedurende minstens 6 maanden dezelfde zijn.

Afwijkingen sluitingsdagen

Het college van burgemeester en schepenen legt de periodes voor afwijkingen op de sluitingsdag jaarlijks vast.