Starten

Een zaak opstarten

Om een eigen zaak te kunnen opstarten moet je voldoen aan een aantal basisvoorwaarden

  • Je bent meerderjarig
  • Je bent Belg of je bent vreemdeling met een geldige verblijfsvergunning. (Afhankelijk van je nationaliteit kan je ook een beroepskaart nodig hebben.)

Stappen ondernemen 

Voor je met een zaak begint, moet je volgende stappen zetten:

  • Je opent een rekeningnummer bij bank of post;
  • Handelaars en ambachtslieden moeten zich inschrijven in het handels- of ambachtsregister van de griffie van de rechtbank van koophandel;
  • Iedereen die goederen levert of diensten verricht die in het BTW-wetboek zijn omschreven, is een BTW-plichtige. Je moet dan een BTW-nummer aanvragen;
  • Je sluit je aan bij een sociaal verzekeringsfonds en een ziekenfonds;
  • Afhankelijk van het soort activiteit die je wenst te ontplooien kan je specifieke vergunningen nodig hebben. Zo is er het distributieattest voor handelaars, de leurkaart voor ambulante handel, het vestigingsattest voor de gereglementeerde beroepen ... Soms zijn er ook milieuvergunningen nodig of andere specifieke vergunningen of inschrijvingen voor sommige activiteiten. Sommige van deze verplichtingen en vergunningen zijn een Vlaamse bevoegdheid en andere zijn federaal geregeld.

Interessante links

Vlaamse Infolijn: basisinformatie over de stappen die je moet zetten als starter en waar je terecht kan.
Startersservice: interessante informatie als je een zaak wil starten.
Vlaanderen.be: allerlei informatie over economie en werk.