Lokale Economie

Deerlijk wil een aangename en aantrekkelijke gemeente zijn die via haar slagkrachtig en competitief ondernemerschap een belangrijke economische functie vervult binnen de regio.

Om deze visie op langere termijn waar te maken, moeten verscheidenen doelstellingen en actiegerichte maatregelen terzelfdertijd genomen en uitgevoerd worden. Zo heeft de gemeente Deerlijk een aantal actiepunten die ze op verschillende domeinen die ze wil uitvoeren.

Deerlijk voert een gericht beleid dat de lokale economie ondersteunt en dit beleid wordt duidelijk gecommuniceerd

Het gemeentebestuur toont een sterke intentie om de lokale economie van Deerlijk te stimuleren.

Het ondernemersklimaat in Deerlijk versterken

Om een slagkrachtig en competitief ondernemerschap uit te bouwen, is de aanwezigheid van een gezond ondernemersklimaat cruciaal. Er moet ruimte zijn om te ondernemen, het fiscale klimaat moet gunstig zijn én er moet aandacht zijn voor arbeidskrachten en aantrekkelijke winkelkernen.

Concreet willen we op korte termijn (binnen het jaar) de volgende doelen verwezenlijken:

Een goede woon- en werkomgeving maakt van Deerlijk een aantrekkelijke gemeente

Deerlijk heeft als ambitie een aangename en aantrekkelijke gemeente te zijn. Hier moeten een aantal voorwaarden voor vervuld worden.

Concreet willen we het volgende doel verwezenlijken:

Iedereen bereikt snel zijn bestemming: de bereikbaarheid en parkeervoorzieningen zijn geoptimaliseerd

Deerlijk kent een gunstige ligging langs de E17, tussen Kortrijk en Waregem. Onder meer omwille van de complexe verkeersstroom is het evenwel niet altijd duidelijk voor buitenstaanders om de bedrijventerreinen of het centrum van Deerlijk te vinden. Bepaalde straten kampen ook met een hoge (vracht)verkeersdruk, waardoor de leefbaarheid van de gemeente daalt.

Een aantal maatregelen ter verbetering van de bereikbaarheid en leesbaarheid van Deerlijk zijn daarom noodzakelijk.

Concreet willen we op korte termijn (binnen het jaar) de volgende doelen verwezenlijken: