Parkeren

Parkeerbeleid

Parkeren - huidige situatie

Parkeren in Deerlijk is gratis. Nergens zijn er parkeermeters.

Vanaf 15 november blauwe zone in Deerlijk

Vanaf 15 november geldt er een parkeerduurbeperking in enkele straten en parkings in het centrum van Deerlijk. Er komen blauwe zones en ook 24 parkeerplaatsen waar je maximaal 30 minuten mag parkeren.

Dienstverlening