Centrum voor dagverzorging

Het dagverzorgingscentrum is een thuiszorgondersteunende dienstverlening van Seniorenzorg Heilige Familie vzw. Het centrum richt zich tot thuiswonende 65-plussers die meer sociaal contact willen, nood hebben aan verzorging, (re)activering, een zinvolle tijdsbesteding en begeleiding. Daarnaast kunnen de zorgdragers of mantelzorgers de nodige rust of ademruimte krijgen.

Op deze manier wordt de thuiszorg ondersteund, de zorg gedeeld en de mogelijkheid voor het thuis wonen, verlengd. Een bezoeker met een fysieke zorgvraag of dementie kan er 1 of meerdere volledige of halve dagen per week terecht voor zorg en begeleiding.

In het kleinschalig centrum is er aandacht voor de eigenheid van elke bezoeker. Huiselijkheid, geborgenheid en een familiaal karakter is er een evidentie. Naast activiteiten samen met andere bezoekers, wordt er ook tijd gemaakt voor individuele momenten. Een breed gamma van activiteiten behoort tot de mogelijkheden. We houden rekening met de bezoekers, met hun interesses en suggesties: koken en bakken, quizzen, zitdansen, samen deelnemen aan een zangmiddag, petanquen, gezelschapspellen spelen, kaarten ...